Viktigt att tänka på vid en skilsmässa

Ett starkare ord för en separation, som även har en laglig innebörd, är en skilsmässa. Om står inför en skilsmässa kan du ha nytta av den artikel. Det går att tala om två olika sidor av en skilsmässa. Å ena sidan en mer emotionell del som du bäst hanterar med hjälp av familj och vänner. Å den andra sidan finns en praktisk del som berör både lagliga och ekonomiska aspekter. Det är den vi bäst kan hjälpa dig som läsare med.

Kan man underlätta en skilsmässa?

praktisk lösningGivetvis går det aldrig att vara förberedd på att två människor inte håller sams eller tycker om varandra. När det olyckliga väl inträffar kommer många saker att inträffa snabbt och dramatiskt. Allt som man tidigare delat – inklusive hushållsekonomi och övrigt praktiskt i tillvaron – kommer skakas om och förändras. Anlitar du Adacta – Law så sköter det smidigt.

Det tar inte bara tid att tålamod att komma till bukt med det nya förhållningssättet. Du kan räkna med att detta kommer att kosta pengar. Klyschan brukar ofta heta att ”en skilsmässa är ofta en dyr affär”.

Ofta vill make och maka inte kommunicera särskilt mycket med varandra under skilsmässan. Har du däremot turen att ha en partner som är öppen att hålla dialog är det betydligt lättare att både ansöka om skilsmässa och sansat göra upp i frågor såsom vårdnad, bodelning och finanser.

Oavsett hur just dina förutsättningar med din tidigare livspartner ser ut, kan ändå vara bra om du är förberedd på några viktiga punkter. Du bör till exempel ställa dig frågan om bodelningen och vad den innebär för just dig. Gör dig också beredd på det finansiella läget efter skilsmässan: vilka inkomster och utgifter kommer du att ha efter du skiljt dig? Till sist, har ni kommit överens om något viktigt gällande tillgångar som finns på papper? Har du koll på detta som kommer mycket att underlätta under skilsmässan. Du vet ungefär hur allt står till och kan därför lättare veta vad utgången kommer att innebära.

Anlita en advokat/jurist

Det är inte alltid så lätt att på egen komma underfund med exakt vad man som maka/make har rätt till vid en skilsmässa. Ofta är man ju mer fokuserad på det känslomässiga, vilket tar upp all fokus och energi. Det allra klokaste i ett prekärt läge är att anlita en advokat eller jurist. För en skilsmässa i Malmö, Stockholm, Göteborg, eller på vilken ort det än gäller, kan du få hjälp med just din skilsmässa. Du behöver inte som förr vara lika rädd för att bli ”sönderfakturerad” av din advokat/jurist. Idag går det till och med att få reda vad allt kommer att kosta såsom ett fast pris – givet att din skilsmässa inte tar några krokiga vändningar förstås.

Att skaffa vårdnad

Har du kommit i kläm med din fru eller make, angående era barn? I situationer där vårdnadstvister uppstår, är det många viktiga frågor som måste läggas fram på bordet. Du kanske går igenom en skilsmässa och vill veta om ditt barn kommer att bo hos dig huvudsakligen. Om det inte blir så, vill du kunna göra beslut angående hur ditt barns nya livsstil kommer att se ut. Skulle du vara en utomstående person, nära släkt eller en familjevän till ett barn som inte är ditt eget, kommer du också undra hur du kan få vårdnaden om barnet.

Svaren på dessa funderingar är oftast grunden till de flesta vårdnadssituationer. För föräldrar och andra som har låg erfarenhet inom juridik, finns mer frågetecken. Du kanske t.ex. frågar dig hur vårdnadsbesluten fattas. För att förstå det bättre ska vi titta närmare på skilsmässa och vårdnad av barn.

Beslut för skilsmässa och vårdnad av barn

vårdnadstvistOm du är en förälder som tänker skilja dig, eller i processen att göra det, kommer du troligen undra hur barntvister blir lösta. Generellt sett, som i de flesta aspekterna av skilsmässa, behandlas bl.a.  olika stöd som barnbidrag och underhållsbidrag. Vårdnad och besökstider beslutas av paret med advokater, eller i domstol hos tingsrätten. Mer specifikt, löser man vårdnad och umgängesrätt genom två sätt:

  • Föräldrar kommer överens om vårdnaden och umgängesrätten
  • Domstolen gör ett beslut gällande vårdnad av barnet

Föräldrar som inte är gifta och vårdnad

Om barnets föräldrar inte är gifta, är det vanligare att mamman har större chans att få ensam vårdnad av barnet. Skulle paret vara ogift vid barnets födsel, tilldelas ensam vårdnad till mamman. Om mamman däremot misskött sig innan, finns det en liten chans för pappan att vinna hela vårdnaden. Det är dock inte vanligt att det händer för ogifta pappor, men mindre former av vårdnad och umgängesrätt kan tilldelas.

I vissa fall, kan andra människor än föräldrarna vara involverade och önska vårdnad av barn. Det kan t.ex. vara en far/morförälder, morbror eller en nära släkting. I det fallet, blir den som ansöker om ensam vårdnad ny vårdnadshavare. Om en förälder skulle dö, får den andra föräldern normalt sett ensam vårdnad. I avvikande fall där båda föräldrarna dör, ska vårdnaden överlåtas till en eller två anförtrodda vårdnadshavare. Detta kan t ex vara en släkting eller nära vän till familjen.

När viktiga vårdnadstvister behöver lösas, rekommenderas kvalificerad hjälp av en erfaren advokat. För bästa möjliga assistans, kan du kontakta din Adacta Advokatbyrå för hjälp i vårdnadstvister eller bodelning i Malmö. Självklart bör du vara medveten om vad tjänsterna kostar och som tur är kan du faktiskt få ett reda på det innan du kommer överens med din advokat.